Kiedy unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zostało uchwalone, zaczęło się robić głośno i niespokojnie. Przedsiębiorcy na wieść o nowych obowiązkach wyrażali wiele obaw i lęków. Z wprowadzeniem przepisów zwlekano do ostatniej chwili. Co to właściwie jest i od kiedy w życie weszło RODO?

Czym jest RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to unijny akt prawny, który zastępuje polską ustawę o ochronie danych osobowych. Regulacje ujednolicają przepisy na terenie całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. RODO określa zasady wykorzystywania, przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych. Kiedy RODO weszło w życie przedsiębiorcy i firmy zobowiązani zostali do przestrzegania nowych obowiązków, w tym:

  • udostępniania danych konsumentów,
  • umożliwienie przeniesienia danych,
  • umożliwienia poprawienia błędnych informacji,
  • umożliwienia usunięcia danych osobowych,
  • informowania o wycieku prywatnych informacji w niepowołane ręce.

Od kiedy obowiązuje RODO?

Projekt ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przedstawiono już w 2012 roku. RODO przyjęte zostało dopiero 27 kwietnia 2016 roku. Nie oznacza to jednak, że od razu weszło w życie. Od kiedy obowiązuje RODO? Rozporządzenie stało się wymagalne z dniem 25 maja 2018 roku. Po 2-letnim okresie przejściowym we wszystkich państwach członkowskich nowe prawo uzyskało ważność. Niektóre przepisy i regulacje wdrożono jednak w wielu Państwach znacznie wcześniej.

Od kiedy RODO w Polsce?

GDPR (General Data Protection Regulation), czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, przygotowane przez Parlament Europejski i Radę Europejską, obowiązywać zaczęło 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich, w tym również w Polsce. Od kiedy RODO w Polsce uchwalono, nad zbiorem nowych przepisów i obowiązków pracę rozpoczęło Ministerstwo Cyfryzacji, na skutek czego zlikwidowano Urząd Generalny Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Zastąpiono go Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Wprowadzono również kilka przepisów, których celem jest zwalczanie przestępczości i jej zapobieganie.

W jakich Państwach obowiązuje RODO?

RODO określa szczegółowo obowiązki i kary przedsiębiorców oraz prawa klientów wynikające bezpośrednio z rozporządzenia. Stosuje się do organizacji przetwarzających dane osobowe osób fizycznych w Unii Europejskiej, w tym:

  • 27 państw członkowskich UE,
  • Wielkiej Brytanii (do końca okresu przejściowego),
  • Liechtensteinu,
  • Norwegii,
  • Islandii,

oraz do przedsiębiorstw spoza wspólnoty, które swoją ofertę kierują do mieszkańców państw członkowskich UE.

Podsumowanie

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to ujednolicony zbiór przepisów obowiązujący na terenie Unii Europejskiej. Wprowadza nowe obowiązki względem klientów, które mają zapewnić im większą kontrolę nad własnymi danymi. Od kiedy jest RODO, osoby fizyczne mają lepszy dostęp do informacji na swój temat. Przedsiębiorstwa zaś zobowiązani są do przestrzegania nowego prawa. Kary za łamanie przepisów mogą wynieść aż 4% wartości światowego rocznego obrotu firmy.